پنجشنبه, 03/13/1400 - 12:16 khr-admin

🔹سرهنگ رجبی رییس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی 🔻شرکت در انتخابات هم تکلیف است و هم یک حق برای تمامی مردم جامعه

زیرتیتر

در  نشست مدیران کانون های بسیج هنرمندان خراسان رضوی || مشهد || مطرح شد:

🔻در ۲۴کشور دنیا شرکت در انتخابات اجباری است و اگر کسی در انتخابات شرکت نکند جریمه می شود و چنانچه دلیل موجه نداشته باشد، حق رای از او گرفته می شود.کشور بدون رییس جمهور نمی ماند، اما رییس جمهور با رای بالا بهتر است از رییس جمهور با رای پایین ملت.انتخابات باشکوه، راه را برای منتخب ملت باز می کند .

🔻 کسانی که با ایده اعتراضی در انتخابات دارند دو گروه هستند. یا به اصل نظام اعتقاد ندارند و یا از عملکرد دولت گلایه مند هستند.

در هر دو صورت ، کسانی که اصل نظام را قبول دارند باید بدانند، رای در انتخابات یعنی تقویت نظامی که حاصل خون هزاران شهید است و به نوعی تقویت ارزش های اسلامی و کسانی که اصل نظام را قبول ندارند باید بدانند که عدم شرکت در انتخابات ضربه زدن به امنیت و رفاه کشور خواهد بود .پس همه با هر ایده ای باید انتخابات را مهم بدانیم و مشارکت گسترده داشته باشیم.3