🔹سرهنگ رجبی رییس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی 🔻شرکت در انتخابات هم تکلیف است و هم یک حق برای تمامی مردم جامعه

در  نشست مدیران کانون های بسیج هنرمندان خراسان رضوی || مشهد || مطرح شد: 🔻در ۲۴کشور دنیا شرکت در انتخابات اجباری است و اگر کسی در انتخابات شرکت نکند جریمه می شود و چنانچه دلیل موجه نداشته باشد، حق رای از او گرفته می شود.کشور بدون رییس جمهور نمی ماند، اما رییس جمهور با رای بالا بهتر است از رییس…