سه شنبه, 07/20/1400 - 16:14 khr-admin

نشست بررسی پیشرفت برنامه های تخصصی جامعه زنان در قشر،سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی

نشست بررسی پیشرفت برنامه های تخصصی جامعه زنان در قشر، در محل سالن اقشار سپاه امام رضا(ع) برگزار شد

در این نشست، که باحضورخواهر حیدرزادهمسئول بسیج  جامعه زنان استان وسایر امور بانوان اقشاربرگزار شد،خواهر مریم جهانگشته رابط امور بانوان سازمان بسیج هنرمندان گزارش شش ماهه اول سال جاری این سازمان را ارائه نمود.

 

گفتنی ست، اقدامات و فعالیت های امور زنان بسیج هنرمندان توسط سرکار خانم جهانگشته، متعاقبا در اخبار بعدی منعکس خواهد شد.(ارسالی: ویدا حنفی)